Vaikų sveikata
2021-11-09

Saugumo sąlygos

Operacijų vadovo sprendimas „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“

1. Maksimaliai laikomasi grupių izoliacijos principo. Vaikai turi lankyti nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla turi būti vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto. Bendros veiklos kelioms vaikų grupėms negali būti organizuojamos.

2. Vaikai maitinami grupės patalpose, o jei jose nėra sąlygų – bendroje valgymo salėje, tačiau vienu metu joje turi valgyti vaikai tik iš vienos grupės pagal iš anksto parengtą grafiką. Po kiekvienos grupės bendra valgymo salė turi būti išvėdinama ir išvaloma. Maitinimas švediško stalo principu negali būti organizuojamas.

3. Maksimaliai išnaudojamos galimybės ugdymą organizuoti lauke. Jei lauke vykdomos kelių grupių veiklos, tarp grupių turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas.

4. Pedagogai tą pačią dieną gali dirbti tik vienoje grupėje. Darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su vaikais, neturi kontakto su vaikais, o skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktas turi būti ribojamas arba turi būti ribojamas kontakto laikas ir išlaikomas saugus atstumas.

5. Jei organizuojamos kontaktinės švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, jos turi būti teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais.

6. Patalpos vėdinamos ir dezinfekuojamos. Sudarytos sąlygos rankų higienai ir dezinfekcijai.

7. Sudaromos sąlygos matuoti vaikų, vaikus atlydinčių asmenų ir darbuotojų temperatūrą. Sergantys vaikai negali būti priimami.  Jei darbuotojui pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan., jis nedelsdami turi palikti  ugdymo patalpas.

8. Darbuotojai ir kiti suaugusieji dėvi kaukes  ugdymo paslaugų teikimo vietoje uždarose patalpose.

Testavimas

Neįgijusiems imuniteto darbuotojams Vyriausybės nustatyta tvarka privaloma reguliariai testuotis.

Pagal šių metų kovą nustatytą Vyriausybės tvarką nepasiskiepiję ir nepersirgę švietimo įstaigų darbuotojai, dirbantys kontaktinį darbą, turės prieš grįždami į darbą ir vėliau periodiškai kas 7–10 dienų testuotis.

Izoliacija

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoje nustačius COVID-19 ligos atvejį, izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtinta koronaviruso infekcija. Įstaigos personalui taikoma izoliacija įprasta tvarka – 10 dienų izoliuojasi neskiepyti ir nepersirgę įstaigos darbuotojai, o visi ugdytiniai dalyvauja ugdymo procese.

Galimi ribojimai

Esant COVID – 19 išplitimo pavojui, dalies ar visos švietimo įstaigos veikla gali būti stabdoma ar mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Rekomendacijos tėvams.pdf (0.13 MB)
Nuorodos