Apie darželį
2023-09-07

Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“ – bendrosios paskirties lopšelis-darželis su specialiosios paskirties grupėmis ir įtraukiai ugdomais specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. Papildomos paskirtys – ikimokyklinio ugdymo grupės mokykla įvairiapusių raidos sutrikimų, kompleksinių ir kitų negalių turintiems vaikams bei ikimokyklinio ugdymo grupės mokykla sveikatos problemų turintiems vaikams

Įstaigoje veikia 10 grupių, tame tarpe 3 grupės vaikams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių bei 2 lopšelio grupės. Su vaikais grupėse dirba ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo mokytojai.

Ugdytiniams specialiąją, psichologinę, socialinę pagalbą teikia logopedai, specialieji pedagogai, psichologas, socialinis pedagogas, taip pat meninio ugdymo (kūno kultūros, muzikos, dailės) mokytojai.

Pagal gydytojų rekomendacijas, meninio ugdymo (kūno kultūros) mokytojai teikia individualią korekcinę pagalbą vaikams, turintiems judesio ir padėties sutrikimų.

Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. įstaigoje teikiamos bendrosios asmens sveikatos priežiūros - slaugos (bendrosios praktikos slaugos) paslaugos, pagal tam suteiktą veiklos licenciją.

Įstaigoje teikiamos ne tik bendrosios sveikatos priežiūros paslaugos, tokios kaip pirmoji pagalba, bet ir specialiosios slaugos paslaugos, t.y. šlapimo pūslės kateterizavimas, sekreto iš kvėpavimo takų išsiurbimas, maitinimas per enterinio maitinimosi zondą, stomų priežiūra ir t.t.

Formalieji duomenys apie įstaigą:

 • Švietimo teikėjo pavadinimas – Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“
 • Darbo forma – dieninė
 • Grupė – neformaliojo švietimo mokykla, kodas – 3160
 • Tipas – lopšelis-darželis, kodas 3164
 • Adresas – Kalniečių g. Nr. 245A, LT-49339 Kaunas
 • Elektroninis paštas – spindulelis_kaunas@hotmail.com
 • Telefonas – +370 37 731694

1972 metais įkurtas lopšelis – darželis Nr.90.
Jis buvo skirtas vaikams su judesio ir atramos aparato sutrikimais. Į įstaigą buvo priimami vaikai su cerebriniu paralyžiumi po persirgto poliomielito, įgimtomis ir įgytomis galūnių deformacijomis, skoliozėmis, ryškiai išreikštomis skoliozėmis.

Įstaigoje veikė 10 grupių:
2 lopšelinio amžiaus ir 8 darželinio amžiaus vaikams. Buvo priimami vaikai nuo 2 iki 7 metų amžiaus. Grupes lankė po 14 vaikų. Planinis vaikų skaičius – 120 vaikų. Pagal susirgimus 5 grupes lankė vaikai su neurologiniais susirgimais ir 5 – su ortopediniais susirgimais. Darželį lankė 62 vaikai su įvairiais kalbos defektais – dirbo 4 logopedai.

Darželyje dirbo medikai iš Respublikinės klinikinės ligoninės:

 • Gydytojas ortopedas – 1 et;
 • Psichoneurologas – 0,5 et;
 • Pediatras – 0,5 et;
 • 5 gydomosios kūno kultūros metodistai;
 • 4 masažuotojai;
 • Medicinos sesuo gydomosioms procedūroms;
 • Medicinos sesuo fizioterapinėms procedūroms;
 • Medicinos sesuo gydomiesiems karštiems įvyniojimams.

 

Nuorodos