Smurto ir priekabiavimo darbe prevencija
2023-04-26

Kauno lopšelio-darželio "Spindulėlis" smurto ir priekabiavimo atvejo nagrinėjimo komisija:

  • Komisijos pirmininkas - psichologė Žydrūnė Jankauskienė
  • Nariai: Meninio ugdymo (kūno kultūra) mokytoja Irena Stelmokienė
  • Mokytoja Neringa Petkevičienė

SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS.pdf (3.53 MB)
Nuorodos