Vietų skaičius įstaigoje
2023-06-12

Vietų skaičius Kauno lopšelio-darželio "Spindulėlis" ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2022-2023 mokslo metais - 155 vietos.

Nuorodos