Vizija, misija, vertybės, filosofija
2021-11-09

ĮSTAIGOS VIZIJA

Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“ – įstaiga, ugdanti vaikus atsižvelgiant į kiekvieno įgimtas galimybes ir poreikius, kurioje vaikai, pedagogai ir tėvai – lygiaverčiai partneriai.

ĮSTAIGOS MISIJA

Institucija, teikianti ankstyvąjį, ikimokyklinį, priešmokyklinį ir specialųjį ugdymą, kurianti sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas, stiprinanti vaikų sveikatą ir sėkmingai ruošianti mokyklai įvairių poreikių vaikus.

VERTYBĖS

Atsakomybė, pagarba, profesionalumas

FILOSOFIJA

„Tik iš tikrųjų gerbdamas vaiko idėjas, jausmus bei patirtį kaip tikrus, teisingus ir įmanomus, gali užtikrinti, kad jie į kitus žvelgs su tokia pačia pagarba ir tolerancija“. (Teresa Graham Brett)

Nuorodos