Vadovai
2021-11-09

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui: Laima Alšauskienė
Tel.: (8-37) 73 16 94
El. paštas: 
spindulelis_kaunas@hotmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams: Dovilė Velmunskė
Tel.: (8-37) 73 16 94
El. paštas: 
spindulelis_kaunas@hotmail.com

Nuorodos