PATVIRTINTA

Kauno lopšelio-darželio “Spindulėlis” direktoriaus

įsakymu 2017 m. vasario 9 d. Nr.V- 15

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “SPINDULĖLIS” 2017 METŲ VIEŠŲJŲ SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PLANAS

Eil. Nr. Pavadinimas  Planuojamapradžia Ketvirtis Apimtis

Eur.

Vnt BVPŽ

(pagrindinis)

Pirkimo būdas Pirkimo rūšis Sutarties trukmė (mėn.)   Per     CVP

    IS         

Komentarai
 1. Toneriai. kompiuterių  dalys 2017-01-01 I,II,III,IV 30237300-2    15   2    12   0 Perkama pagal poreikį
  2. Elektros prekės 2017-01-01 I,II,III,IV 31500000-1    15   2     12    0 Perkama pagal poreikį
 3. Gaisrų gesinimo įrenginių patikra 2017-05-01        I 50413200-5    15    3     12   0 Perkama pagal poreikį
 4. Valikliai,

skalbikliai

2017-01-01 I,II,III,IV 39800000-0    15    2     12    0 Perkama pagal poreikį
 5. Svarstyklių ir termometrų patikra 2017-02-01        I 50433000-9    15    2     12   0 Perkama pagal poreikį
  6. Tualetinis popierius,popieriniai rankšluosčiai 2017-01-01 I,II,III,IV 33760000-5    15     2     12   0 Perkama pagal poreikį
  7. Kopijavimo popierius 2017-01-01 I,II,III,IV 30197630-1    15     2     12    0 Perkama pagal poreikį
  8. Dažai remontui 2017-01-01 I,III 44800000-8    15     2      12   0 Perkama pagal poreikį
9. Apskaitos knygos, įv.žunalai,kanc. prekės   2017-04-01  I,III 22800000-8      15    2       12  0 Perkama pagal poreikį
.

10.

Indai virtuvei(puodai, arbatinukai)  2017-04-01    II 55000000-0      15     2       12  0 Perkama pagal poreikį
 11. Tekstilės dirbiniai 2017- 04-01  II,III 39500000-7      15     2       12  0 Perkama pagal poreikį
12. Medikamentai 2017-01-01     1 33600000-6      15      2       12  0 Perkama pagal poreikį
13. Ūkinės, statybinės prekės 2017-06-01 II,III,IV 44100000-1      15      2       12   0 Perkama pagal poreikį
14. Spaudiniai, knygos 2017-01-01  

I;III

22100000-1  

15

 

2

      12   0 Perkama pagal poreikį
 15. Baldai vaikams 2017-09-01 III 39161000-1      15      2       12   0 Perkama pagal poreikį
16. Sporto prekės 2017-10-01    IV 92000000-1     15       2       12   0 Perkama pagal poreikį
17. Buhalterinės programos          “Biudžetas VS   NEVDA “

įdiegimas ir nuolatinė priežiūra

2017-02- 01    I 72260000-5       15      3      12    0 Apklausos būdu
18. Kvalifikacijos kėlimas 2017-01-01 I,II,III,IV 80000000-4      15     3     12    0 Perkama pagal poreikį
19. Gyvulinės kilmės produktai, mėsa, mėsos gaminiai 2017-10-01      IV 16306,30 15100000-9      15     2     12    1 Perkama per CVP IS
20. Žuvis, žuvies file ir kiti panašūs produktai 2017-10-01     IV 1307,10 15220000-6     15     2    12    1 Perkama per CVP IS
21. Vaisiai, daržovės ir kiti panašūs produktai 2017-10-01     IV 11265,40 15300000-1     15     2    12    1 Perkama per CVP IS
22. Augaliniai ir gyvuliniai riebalai, aliejus 2017-10-01     IV 1720,00 15400000-2     15     2    12    1 Perkama per CVP IS
23. Pieno produktai 2017-10-01    IV 15277,40 15500000-3      15     2     12    1 Perkama per CVP IS
24. Grūdų malimo produktai, krakmolas ir jo gaminiai 2017-10-01    IV 7017,50 15600000-4      15     2     12    1 Perkama per CVP IS
25. Įvairūs maisto produktai 2017-10-01    IV 5822,50 15800000-6     15     2     12    1 Perkama per CVP IS
26. Duonos ir pyrago gaminiai 2017-10-01    IV 1270,15 15810000-9     15     2     12    1 Perkama per CVP IS
27. Šiluminės sistemos renovacijos projektavimo darbai 2017-01-01  I 900,00 45000000-7  15     2    3  0 Apklausos būdu
 28. Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas 2017-06-01      III 950,00 37000000-8    15     2      1   0 Apklausos būdu
29. Tvorų remonto (naujų įrengimo) darbai 2017-04-01      II 14000,00 45000000-7    15     2      2   0 Apklausos

būdu

30. Teritorijos drenažo atstatymo, įrengimo darbai 2017-04-07  

II

40000,00 45000000-7     15       2       5   1 Perkama per CVP IS
31. Cokolio ir požeminės pastato dalies apšiltinimo darbai 2017-04-07       II 35000,00 45000000-7      15      2      5  

1

Perkama per CVP IS
32. Laiptų remontas 2017-04-07       II 9000,00 45000000-7      15      2       4   1 Perkama per CVP IS
33. Šilumos sistemos remonto darbai 2017-04-07  

II

40000,00 45000000-7      15      2  

5

   1 Perkama per CVP IS
34. Kineziterapijos salių remonto darbai 2017-06-04      II 13000,00 45000000-7      15     2       2   0 Apklausos būdu