PATVIRTINTA

                                                                                                       Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“

                                                                                        Direktoriaus įsakymu 2018 m. vasario 8d. Nr.V-11       

 

 

 

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „SPINDULĖLIS“ 2018 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

 

Eil. Nr. Pirkimo objekto pavadinimas Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai Gei jų yra) Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtis (jei įmanoma) Planuojama viešojo pirkimo vertė eurais, su PVM Numatoma pirkimo pradžia Pirkimo būdas

i

Pirkimo vykdytojai Kiti reikalavimai Pastabos ar kita, Perkančiosios organizacijos nuomone, reikalinga informacija
   1 Toneriai,kompiuterių dalys 30237300        2018-01-01 Apklausos būdu Pirkimų organizatorius    
   2 Elektros prekės 31500000        2018-01-01 Apklausos būdu Pirkimų organizatorius    
   3 Gaisrų gesinimo įrenginių patikra  

50413200

     

2018-07-01

Apklausos būdu Pirkimų organizatorius    
   4 Valikliai,skalbikliai 39800000        2018-01-01 Apklausos būdu Pirkimų organizatorius    
   5 Svarstyklių ir termometrų patikra  

50433000

     

2018-03-01

  Pirkimų organizatorius    
   6 Tualetinis popierius,popieriniai rankšluosčiai  

 

33760000

       2018-01-01 Apklausos būdu Pirkimų organizatorius    
   7 Kopijavimo popierius 30197630        2018-01-01 Apklausos būdu Pirkimų organizatorius    
   8 Apskaitos knygos, įv.žurnalai kanceliarinės prekės  

22800000

     

2018-05-01

Apklausos būdu Pirkimų organizatorius    
   9 Dažai remontui 44800000       2018-01-01 Apklausos būdu Pirkimų organizatorius    
  10 Indai virtuvei(puodai, kept., kiti reikmenys)  

55000000

     

2018-04-01

Apklausos būdu Pirkimų organizatorius    
  11 Tekstilės dirbiniai 39500000       2018-01-01 Apklausos būdu Pirkimų organizatorius    
  12 Medikamentai 33600000       2018-01-01 Apklausos būdu Pirkimų organizatorius    
  13 Ūkinės, statybinės prekės 44100000       2018-01-01 Apklausos būdu Pirkimų organizatorius    
  14 Spaudiniai, knygos 22100000       2018-01-01 Apklausos būdu Pirkimų organizatorius    
  15 Baldai vaikams 39161000       2018-04-01 Apklausos būdu Pirkimų organizatorius    
  16 Sporto prekės 92000000       2018-10-01 Apklausos būdu Pirkimų organizatorius    
  17 Kvalifikacijos kėlimas 80000000       2018-01-01   Pirkimų organizatorius    
  18 Gyvulinės kilmės produktai, mėsa, mėsos gaminiai  

15100000

   

13000,00

 

2018-10-01

Neskelbiama apklausa per CVPis Pirkimų komisija    
  19 Žuvis, žuvies file ir kt. panašūs produktai  

15220000

   

2500,00

 

2018-10-01

Neskelbiama apklausa per CVPis Pirkimų komisija    
  20 Vaisiai, daržovės ir kt. panašūs produktai  

15300000

   

21000,00

 

2018-08-01

Skelbiama apklausa per CVPis Pirkimų komisija    
  21 Augaliniai ir gyvuliniai riebalai, aliejus  

15400000

   

2100,00

 

2018-10-01

Neskelbiama apklausa per CVPis Pirkimų komisija    
  22 Pieno produktai 15500000   14000,00   2018-08-01 Skelbiama apklausa per CVPis Pirkimų komisija    
  23 Grūdų malimo produktai, krakmolas ir jo gaminiai  

15600000

   

4700,00

 

2018-10-01

Neskelbiama apklausa per CVPis Pirkimų komisija    
  24 Įvairūs maisto produktai 15800000   6500,00  2018-10-01 Nekelbiama apklausa per CVPis

 

Pirkimų komisija    
  25 Duonos ir pyrago gaminiai 15810000   2500,00  2018-10-01 Neskelbiama apklausa per CVPis Pirkimų komisija    
  26 Tambūrų grindų remonto darbai  

45000000

   

1200,00

 

2018-07-01

Apklausos būdu Pirkimų organizatorius    
  27 Vaikų žaidimo aikštelių įrengimo darbai  

37000000

   

1500,00

 

2018-05-01

Apklausos būdu Pirkimų organizatorius    
  28 Pastato sienų šiltinimo ir apdailos darbai  

45000000

   

80000,00

 

2018-04-01

Skelbiama apklausa per CVPis

 

Pirkimų komisija    
  29 Elektrotechninės dalies remonto darbai (įvadinio paskirstymo skydo remontas, šviestuvų įrengimas kineziterapijos salėse)  

 

 

45000000

   

 

 

8500,00

 

 

 

2018-04-01

Neskelbiama apklausa per CVPis  

 

Pirkimų organizatorius

   
  30 Trinkelių klojimo darbai

 

 

 

45000000 320 kv.m. 14000,00  2018-04-01 Skelbiama apklausa per CVPis

 

Pirkimų komisija    
   31 Elektrinis  vandens virimo katilas, 60 l.

 

 

39200000   1900,00  2018-04-01 Apklausos būdu Pirkimų organizatorius    
   32 Konvekcinė krosnis su priedais

 

39200000   3000,00  2018-04-01 Apklausos būdu Pirkimų organizatorius    

 

 

Direktorės pavaduotoja ūkiui                                                                              Danutė Grigonienė