PATVIRTINTA

Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“

Direktoriaus įsakymu 2018 m. gruodžio 31 d. Nr.V-57       

 

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „SPINDULĖLIS“ 2019 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

Eil. Nr. Pirkimo objekto pavadinimas Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai Gei jų yra) Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtis (jei įmanoma) Planuojama viešojo pirkimo vertė eurais, su PVM Numatoma pirkimo pradžia Pirkimo būdas

i

Pirkimo vykdytojai Kiti reikalavimai Pastabos ar kita, Perkančiosios organizacijos nuomone, reikalinga informacija
   1 Toneriai,kompiuterių dalys  

30237300

   2019-01-01 Apklausos būdu Pirkimų organizatorius
   2 Elektros prekės  

31500000

   2019-01-01 Apklausos būdu Pirkimų organizatorius
   3 Gaisrų gesinimo įrenginių patikra  

50413200

 

2019-07-01

Apklausos būdu Pirkimų organizatorius
   4 Valikliai,skalbikliai  

39800000

   2019-01-01 Apklausos būdu Pirkimų organizatorius
   5 Svarstyklių ir termometrų patikra  

50433000

 

2019-03-01

Pirkimų organizatorius
   6 Tualetinis popierius,popieriniai rankšluosčiai  

 

33760000

 

2019-01-01

 

Apklausos būdu

 

Pirkimų organizatorius

   7 Kopijavimo popierius  

30197630

   2019-01-01 Apklausos būdu Pirkimų organizatorius
   8 Apskaitos knygos, įv.žurnalai kanceliarinės prekės  

22800000

 

2019-05-01

Apklausos būdu Pirkimų organizatorius
   9 Dažai remontui  

44800000

  2019-01-01 Apklausos būdu Pirkimų organizatorius
  10

 

 

Indai virtuvei(puodai, kept., kiti reikmenys)  

55000000

 

2019-04-01

Apklausos būdu Pirkimų organizatorius
  11 Tekstilės dirbiniai 39500000   2019-01-01 Apklausos būdu Pirkimų organizatorius
  12 Medikamentai 33600000   2019-01-01 Apklausos būdu Pirkimų organizatorius
  13 Ūkinės, statybinės prekės 44100000   2019-01-01 Apklausos būdu Pirkimų organizatorius
  14 Spaudiniai, knygos 22100000   2019-01-01 Apklausos būdu Pirkimų organizatorius
  15 Baldai vaikams 39161000   2019-04-01 Apklausos būdu Pirkimų organizatorius
  16 Sporto prekės 92000000   2019-10-01 Apklausos būdu Pirkimų organizatorius
  17 Kvalifikacijos kėlimas 80000000   2019-01-01 Pirkimų organizatorius
  18 Gyvulinės kilmės produktai, mėsa, mėsos gaminiai  

15100000

 

3253,00

 

2019-06-01

Neskelbiama apklausa per CVPis Pirkimų komisija
  19 Paukštienos gaminiai  

15100000

 

2500,00

 

2019-06-01

Neskelbiama apklausa per CVPis Pirkimų komisija
  20 Švieži vaisiai, daržovės ir kt. panašūs produktai

 

 

 

15300000

 

6694,00

 

2019-06-01

Neskelbiama apklausa per CVPis Pirkimų komisija
 

21

 

Šaldyti vaisiai, daržovės

 

15300000

 

829,14

 

2019-06-01

Neskelbiama apklausa per CVPis Pirkimų komisija
  21 Augaliniai ir gyvuliniai riebalai, aliejus  

15400000

 

1105,00

 

2019-06-01

Neskelbiama apklausa per CVPis Pirkimų komisija
  22 Pieno produktai 15500000 4883,00   2019-06-01 Neskelbiama apklausa per CVPis Pirkimų komisija
  23 Grūdų malimo produktai, krakmolas ir jo gaminiai  

15600000

 

3433,00

 

2019-06-01

Neskelbiama apklausa per CVPis Pirkimų komisija
  24

 

 

Įvairūs maisto produktai

 

 

 

 

15800000

 

 

1775,00  2019-06-01

 

 

Nekelbiama apklausa per CVPis

 

 

Pirkimų komisija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  25 Duonos ir pyrago gaminiai 15810000 2500,00  2019-06-01 Neskelbiama apklausa per CVPis Pirkimų komisija
  26

 

 

Tambūrų grindų ir laiptelių remonto darbai  

45000000

 

1500,00

 

2019-07-01

Apklausos būdu Pirkimų organizatorius
  27 Vaikų žaidimo aikštelių įrengimo darbai(minkštos dangos paklojimas)

 

 

92000000

 

10000,00

 

2019-05-01

Apklausos būdu Pirkimų organizatorius
  28 Pastato sienų šiltinimo ir apdailos darbai (tęstiniai)  

45000000

 

70000,00

 

2019-04-01

Pagal preliminarią sutartį

 

Pirkimų komisija
  29 Kūno kultūros salių (2 vnt) remonto darbai  

50000000

 

30000,00

 

2019-04-01

Skelbiama apklausa per CVPis  

Pirkimų komisija

  30 4-ių grupių miegamųjų, žaidimo kambarių ir rūbinių remonto darbai

 

 

50000000

 

80000,00

 

2019-04-01

Skelbiama apklausa per CVPis

 

Pirkimų komisija
   31 Vidaus durų keitimas

 

50000000 12000,00  2019-04-01 Apklausos būdu Pirkimų organizatorius
   32 Elektrinė bulviaskutė

 

31000000 1600,00  2019-04-01 Apklausos būdu Pirkimų organizatorius

Direktorės pavaduotoja ūkiui – Danutė Grigonienė