Viešųjų pirkimų planas

PATVIRTINTA

Kauno lopšelio-darželio “Spindulėlis” direktoriaus

įsakymu 2017 m. vasario 9 d. Nr.V- 15

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “SPINDULĖLIS” 2017 METŲ VIEŠŲJŲ SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PLANAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

 Planuojamapradžia Ketvirtis

Apimtis

Eur.

Vnt

BVPŽ

(pagrindinis)

Pirkimo būdas Pirkimo rūšis Sutarties trukmė (mėn.)

  Per     CVP

    IS         

Komentarai  
 1. Toneriai. kompiuterių  dalys 2017-01-01 I,II,III,IV     30237300-2    15   2    12   0 Perkama pagal poreikį  
  2. Elektros prekės 2017-01-01 I,II,III,IV     31500000-1    15   2     12    0 Perkama pagal poreikį  
 3. Gaisrų gesinimo įrenginių patikra 2017-05-01        I     50413200-5    15    3     12   0 Perkama pagal poreikį  
 4.

Valikliai,

skalbikliai

2017-01-01 I,II,III,IV     39800000-0    15    2     12    0

Perkama pagal poreikį

 
 5. Svarstyklių ir termometrų patikra 2017-02-01        I     50433000-9    15    2     12   0

Perkama pagal poreikį

 
  6. Tualetinis popierius,popieriniai rankšluosčiai 2017-01-01 I,II,III,IV     33760000-5    15     2     12   0

Perkama pagal poreikį

 
  7. Kopijavimo popierius 2017-01-01 I,II,III,IV     30197630-1    15     2     12    0

Perkama pagal poreikį

 
  8.

Dažai remontui

2017-01-01 I,III     44800000-8    15     2      12   0

Perkama pagal poreikį

 
9. Apskaitos knygos, įv.žunalai,kanc. prekės   2017-04-01  I,III     22800000-8      15    2       12  0

Perkama pagal poreikį

 

.

10.

Indai virtuvei(puodai, arbatinukai)

 2017-04-01

   II

   

55000000-0

     15

    2

      12

 0

Perkama pagal poreikį

 
 11. Tekstilės dirbiniai 2017- 04-01  II,III     39500000-7      15     2       12  0

Perkama pagal poreikį

 
12. Medikamentai 2017-01-01     1     33600000-6      15      2       12  0

Perkama pagal poreikį

 
13. Ūkinės, statybinės prekės

2017-06-01

II,III,IV

   

44100000-1

     15

     2

      12

  0

Perkama pagal poreikį

 

14.

Spaudiniai, knygos

2017-01-01

 

 I;III

   

22100000-1

      

     15

 

     2

      12

  0

Perkama pagal poreikį

 
 15.

Baldai vaikams

2017-09-01

III

   

39161000-1

     15

     2

      12

  0

Perkama pagal poreikį

 
16. Sporto prekės

2017-10-01

   IV

    92000000-1     15       2       12   0 Perkama pagal poreikį  
17.

Buhalterinės programos          “Biudžetas VS   NEVDA “

įdiegimas ir nuolatinė priežiūra

2017-02- 01

   I     72260000-5       15      3      12    0

Apklausos būdu

 
18.

Kvalifikacijos kėlimas

2017-01-01 I,II,III,IV     80000000-4      15     3     12     0 Perkama pagal poreikį  
19. Gyvulinės kilmės produktai, mėsa, mėsos gaminiai

2017-10-01

     IV 16306,30   15100000-9      15     2     12    1 Perkama per CVP IS  
20. Žuvis, žuvies file ir kiti panašūs produktai

2017-10-01

    IV 1307,10   15220000-6     15     2    12    1 Perkama per CVP IS  
21. Vaisiai, daržovės ir kiti panašūs produktai

2017-10-01

    IV 11265,40   15300000-1     15     2    12    1 Perkama per CVP IS  
22. Augaliniai ir gyvuliniai riebalai, aliejus

2017-10-01

    IV 1720,00   15400000-2     15     2    12    1 Perkama per CVP IS  
23.

Pieno produktai

2017-10-01

   IV 15277,40   15500000-3      15     2     12    1 Perkama per CVP IS  
24. Grūdų malimo produktai, krakmolas ir jo gaminiai

2017-10-01

   IV 7017,50   15600000-4      15     2     12    1 Perkama per CVP IS  
25.

Įvairūs maisto produktai

2017-10-01

   IV 5822,50   15800000-6     15     2     12    1 Perkama per CVP IS  
26.

Duonos ir pyrago gaminiai

2017-10-01

   IV 1270,15   15810000-9     15     2     12    1 Perkama per CVP IS  
27. Šiluminės sistemos renovacijos projektavimo darbai 2017-01-01  I 900,00   45000000-7  15     2    3  0 Apklausos būdu  

 28.

Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas

2017-06-01

     III

950,00

 

37000000-8

   15

    2

     1

  0

Apklausos būdu

 

29.

Tvorų remonto (naujų įrengimo) darbai

2017-04-01

     II

14000,00

 

45000000-7

   15

    2

     2

  0

Apklausos

būdu

 

30.

Teritorijos drenažo atstatymo, įrengimo darbai

2017-04-07

    

     II

40000,00

 

45000000-7

    15

      2

      5

  1

Perkama per CVP IS

 

31.

Cokolio ir požeminės pastato dalies apšiltinimo darbai

2017-04-07

      II

35000,00

 

45000000-7

     15

     2

     5

 

   1

Perkama per CVP IS

 

32.

Laiptų remontas

2017-04-07

      II

9000,00

 

45000000-7

     15

     2

      4

  1

Perkama per CVP IS

 

33.

Šilumos sistemos remonto darbai

2017-04-07

   

      II

40000,00

 

45000000-7

     15

     2

  

      5

   1

Perkama per CVP IS  

34.

Kineziterapijos salių remonto darbai

2017-06-04

     II

13000,00

 

45000000-7

     15

    2

      2

  0

Apklausos būdu  
   


                                      Sudarė   direktorės pavaduotoja ūkiui                         Danutė Grigonienė