Lopšelyje-darželyje „Spindulėlis“, paslaugas teikia šie specialistai:
  • Specialieji pedagogai;
  • Logopedai;
  • Kūno kultūros pedagogai;
  • Dietistė;
  • Socialinė pedagogė;
  • Psichologė;
  • Muzikos pedagogė;
  • Meno pedagogė.