Lopšelio – darželio „Spindulėlis“ internetinė nuoroda: http://www.spindulelis.com

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija:
http://www.smm.lt/

Kauno miesto savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyrius
www.kaunas.lt/go.php/lit/vietimas/355

Švietimo ir mokslo institucijos
http://www.aikos.smm.lt

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
http://www.sppc.lt

Mokytojų kompetencijos centras
http://www.mkc.lt

Švietimo informacinių technologijų centras
http://www.ipc.lt

Ugdymo plėtotės centras
http://www.upc.lt

Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūra
http://www.european-agency.org

Švietimo klausimais
http://www.svietimo.takas.lt

Vaiko raidos centras
http://www.raida.lt

Vaiko teisių apsaugos tarnyba
http://www3.lrs.lt/pls/inter/vaikai

Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba
http://www.kppt.lm.lt/apie_mus.html

Ugdymo plėtros centras
http://www.upc.smm.lt/

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
http://www.kpkc.lt/nauja/

Ikimokyklinio ugdymo klausimais

 http://www.ikimokyklinis.lt/

Paramos vaikams centras
http://www.pvc.lt

VŠĮ Vaikų linija
http://www.vaikulinija.lt      
http://www.kitoksvaikas.lt

Nemokama internetinė biblioteka
http://www.nemokamosknygos.lt

Aktualijos šeimai
http://www.mususeima.lt 
http://www.augink.lt

http://www.seimoms.lt

Sužinokime daugiau apie Lietuvą
http://www.lietuva.lt