„GERIDARBAI.LT“ FINANSAVIMO PROJEKTAS

Sudaryta darbo grupė parengė projektą „Noriu pažinti pasaulį kitaip“ ir pateikė jį projektų finansavimo konkursui. Projekto aktualumas. Iš 160 Kauno lopšelyje – darželyje „Spindulėlis“ ugdomų vaikų daugiau kaip 30 proc. turi specialiusoius poreikius. Vieni jų lanko specialiąsias, kiti integruojami į bendrojo ugdymo grupes. Specialiosiose grupėse daug vaikų, turinčių kompleksinę negalią, vaikų cerebrinį paralyžių. Labai sunkią […]

Read more
MOKYKLOS PAŽANGOS PROJEKTAS

Sudaryta darbo grupė parengė Mokyklos pažangos finansavimo projektą ir pateikė jį vertinimui. Pagrindinė mūsų projekto idėja – gerinti ugdymo kokybę modernizuojant ugdymo(si) aplinkas, akcentuojant vaikų sveikatos (fizinės ir psichinės) ugdymą, specialiųjų poreikių vaikų integraciją bei tėvų ir pedagogų mokymą. Projekto tikslai: üPedagogų tikslingas mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. üTėvų mokymas ir konsultavimas. üKomandinio darbo dermė siekiant […]

Read more
INTERAKTYVIOS LENTOS ĮSIGIJIMO FINANSAVIMO PROJEKTAS

            Sudaryta darbo grupė, kuri parengė interaktyvios lentos įsigijimo projektą. Projektas pristatytas „Kauno Tauro LIONS“ klubui su prašymu šį projektą finansuoti. Interaktyvi lenta – patogi tradicinės baltos lentos, kompiuterinio projektoriaus ir pelės savybių kombinacija. Didžiausias šios lentos privalumas – informacijos vizualumas. Vaikams patinka piešti, rašyti, žaisti su lenta, žiūrėti vaizdus joje, vaikai geriau mato, kas […]

Read more
TARPTAUTINĖ PROGRAMA „ZIPIO DRAUGAI“
zipio-draugai

     Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5-7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.             Programa moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su […]

Read more
PASAKYK PASAULIUI LABAS“ – „SAY HELLO TO THE WORLD“
pasakyk-pasauliui-labas

     „Say Hello to the World“ ( http://www.sayhellototheworld.eu/en/) yra tarptautinis projektas, kuris jungia vaikų darželiuose ir mokyklose video tinklą, kur jie galėtų pamatyti vienas kitą gyvai ir sužinoti savo pirmuosius užsienio kalbos žodžius. Daug dėmesio skiriama mokymui apie įvairias kultūras, tradicijas ir gyvenseną. Vaikai gali parodyti vieni kitiems kaip jie žaidžia, kokias dainas jie […]

Read more
Svečiai: Kauno Tauro „LIONS“ klubo nariai
DSC02022

      Kauno Tauro „LIONS“ klubo nariai, suprasdami, kad interaktyvios technologijos padeda sukurti aplinką, kurioje vaikai gali ugdytis veikdami, bei leidžia vizualizuoti, įgarsinti, pritaikyti ugdomąją medžiagą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, nupirko ir padovanojo Kauno lopšeliui-darželiui „Spindulėlis“ interaktyviąją lentą su projektoriumi ir kompiuteriu. 2014 m. lapkričio 20 d. Kauno Tauro „LIONS“ klubo vyrai lankėsi įstaigoje […]

Read more
Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo bendrojoje programoje daug dėmesio skiriama būsimo mokinio pasirengimui mokytis: socialinei, sveikatos, pažinimo, komunikavimo, meninei kompetencijoms ugdyti. Tikimasi, kad atnaujinta Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa padės pedagogams, tėvams, ugdymo įstaigoms lanksčiau taikyti ugdymo turinį skirtingų poreikių ir išgalių vaikams. Rengiant Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą siekta maksimalios dermės tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų. Atnaujintas priešmokyklinio ugdymo turinys įstaigoje diegiamas nuo […]

Read more