KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO „SPINDULĖLIS“ PERKAMŲ MAISTO PRODUKTŲ KAINOS 2015 m.

Eil. Nr. Informacija apie pradedamą pirkimą Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį Informacija apie sudarytas sutartis
Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimų būdo pasirinkimo argumentai Nustatytas laimėtojas Pirkimo sutarties kaina

EUR. su PVM

Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Įsipareigojimų dalis, kuriai pasitelkiami subrangovai/
subtiekėjai/subteikėjai (jei žinoma)
Laimėjęs dalyvis Galutinė pirkimo sutarties kaina Įsipareigojimų dalis, kuriai pasitelkiami subrangovai/
subtiekėjai/subteikėjai (jei žinoma)
1. Gyvulinės kilmės produktai, mėsa, mėsos gaminiai Mažos vertės pirkimas vykdomas apklausos būdu Bendra panašių pirkimų vertė neviršija 100 000 Lt be PVM. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo  2 str. 15 d. 1 p. ir supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių  6  ir 53 p. nuostatomis. UAB „Maistulis“ 15585,32 Mažiausia kaina UAB „Maistulis“ 15585,32
2. Žuvis, žuvies file ir kiti panašūs produktai Mažos vertės pirkimas vykdomas apklausos būdu Bendra panašių pirkimų vertė neviršija 100 000 Lt be PVM. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo  2 str. 15 d. 1 p. ir supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 6  ir 53 p. nuostatomis. UAB „Maistulis“ 1694.28 Mažiausia kaina UAB „Maistulis“ 1694.28  

 

 

 

3. Vaisiai, daržovės ir kiti panašūs produktai Mažos vertės pirkimas vykdomas apklausos būdu Bendra panašių pirkimų vertė neviršija 100 000 Lt be PVM. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo  2 str. 15 d. 1 p. ir supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 6 ir 53 p. nuostatomis. UAB „Sotėja“ 16242,24 Mažiausia kaina               – UAB „Sotėja“ 16242,24  

 

 

 

 

 

4. Augaliniai ir gyvuliniai riebalai, aliejus Mažos vertės pirkimas vykdomas apklausos būdu Bendra panašių pirkimų vertė neviršija 100 000 Lt be PVM. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo  2 str. 15 d. 1 p. ir supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 6 ir 53 p. nuostatomis. UAB „Sotėja“ 1477,06 Mažiausia kaina UAB „Sotėja“ 1477,06  

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

Pieno produktai

 

 

 

 

 

Mažos vertės pirkimas vykdomas apklausos būdu

 

 

Bendra panašių pirkimų vertė neviršija 100 000 Lt be PVM. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo  2 str. 15 d. 1 p. ir supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 6 ir 53 p. nuostatomis  

 

 

UAB „Maistulis“

 

 

 

 

 

 

 

18504,11

 

 

 

 

 

 

 

 

Mažiausia kaina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB „Maistulis“

 

 

 

 

 

 

 

 

18504,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    6. Grūdų malimo produktai, krakmolas ir jo gaminiai  

Mažos vertės pirkimas vykdomas apklausos būdu

Bendra panašių pirkimų vertė neviršija 100 000 Lt be PVM. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo  2 str. 15 d. 1 p. ir supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 6  ir 53 p. nuostatomis.  

UAB „Sotėja“

 

 

4141,71

 

 

 

Mažiausia kaina

 

 

 

UAB„Sotėja“  

4141,71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

Įvairūs maisto produktai

 

 

 

Mažos vertės pirkimas vykdomas apklausos būdu

 

Bendra panašių pirkimų vertė neviršija 100 000 Lt be PVM. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo  2 str. 15 d. 1 p. ir supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 6 ir 53 p. nuostatomis. UAB „Sotėja“ 5184,37 Mažiausia kaina UAB „Sotėja“ 5184,37  
 

 

 

8.

 

 

 

 

 

Duonos ir pyrago gaminiai

 

Mažos vertės pirkimas vykdomas apklausos būdu Bendra panašių pirkimų vertė neviršija 100 000 Lt be PVM. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo  2 str. 15 d. 1 p. ir supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 6  ir 53 p. nuostatomis. UAB „Sentencija“ 3178,35 Mažiausia kaina UAB „Sentencija“ 3178,35  

 

 

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO „SPINDULĖLIS“ PERKAMŲ MAISTO PRODUKTŲ KAINOS 2014 M.

Informacija apie pradedamą pirkimą Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį Informacija apie sudarytas sutartis
Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimų būdo pasirinkimo argumentai Nustatytas laimėtojas Pirkimo sutarties kaina Lt. Su PVM Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Įsipareigojimų dalis, kuriai pasitelkiami subrangovai/
subtiekėjai/subteikėjai (jei žinoma)
Laimėjęs dalyvis Galutinė pirkimo sutarties kaina Įsipareigojimų dalis, kuriai pasitelkiami subrangovai/
subtiekėjai/subteikėjai (jei žinoma)
1. Gyvulinės kilmės produktai, mėsa, mėsos gaminiai Mažos vertės pirkimas vykdomas apklausos būdu Bendra panašių pirkimų vertė neviršija 100 000 Lt be PVM. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo  2 str. 15 d. 1 p. ir supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių  6  ir 53 p. nuostatomis. UAB „Sotėja“ 85630,00 Mažiausia kaina UAB „Sotėja“ 85630,00
2. Žuvis, žuvies file ir kiti panašūs produktai Mažos vertės pirkimas vykdomas apklausos būdu Bendra panašių pirkimų vertė neviršija 100 000 Lt be PVM. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo  2 str. 15 d. 1 p. ir supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 6  ir 53 p. nuostatomis. UAB „Sotėja“ 11900,00 Mažiausia kaina UAB „Sotėja“ 11900,0
3. Vaisiai, daržovės ir kiti panašūs produktai Mažos vertės pirkimas vykdomas apklausos būdu Bendra panašių pirkimų vertė neviršija 100 000 Lt be PVM. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo  2 str. 15 d. 1 p. ir supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 6 ir 53 p. nuostatomis. UAB „Sotėja“ 83168,00 Mažiausia kaina UAB „Sotėja“ 83168,00
4. Augaliniai ir gyvuliniai riebalai, aliejus Mažos vertės pirkimas vykdomas apklausos būdu Bendra panašių pirkimų vertė neviršija 100 000 Lt be PVM. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo  2 str. 15 d. 1 p. ir supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 6 ir 53 p. nuostatomis. UAB „Sotėja“ 6050,00 Mažiausia kaina UAB „Sotėja“ 6050,00
 5. Pieno produktai Mažos vertės pirkimas vykdomas apklausos būdu Bendra panašių pirkimų vertė neviršija 100 000 Lt be PVM. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo  2 str. 15 d. 1 p. ir supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 6 ir 53 p. nuostatomis UAB „Sotėja“ 75129,00 Mažiausia kaina UAB „Sotėja“ 75129,00
    6. Grūdų malimo produktai, krakmolas ir jo gaminiai Mažos vertės pirkimas vykdomas apklausos būdu Bendra panašių pirkimų vertė neviršija 100 000 Lt be PVM. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo  2 str. 15 d. 1 p. ir supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 6  ir 53 p. nuostatomis. UAB „Sotėja“ 19594,20 Mažiausia kaina UAB„Sotėja“ 19594,20
7. Įvairūs maisto produktai Mažos vertės pirkimas vykdomas apklausos būdu Bendra panašių pirkimų vertė neviršija 100 000 Lt be PVM. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo  2 str. 15 d. 1 p. ir supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 6 ir 53 p. nuostatomis. UAB „Sotėja“ 19544,70 Mažiausia kaina UAB „Sotėja“ 19544,70
8. Duonos ir pyrago gaminiai Mažos vertės pirkimas vykdomas apklausos būdu Bendra panašių pirkimų vertė neviršija 100 000 Lt be PVM. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo  2 str. 15 d. 1 p. ir supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 6  ir 53 p. nuostatomis. UAB „Sentencija“ 12371,60 Mažiausia kaina UAB „Sentencija“ 12371,60

 

 

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO  “SPINDULĖLIS” 2014 METŲ VIEŠŲJŲ SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PLANAS
(Kauno lopšelio-darželio “Spindulėlis” direktoriaus įsakymu 2014 m. kovo 12d. Nr.V-09A)

Eil. Nr. Pavadinimas Planuojama pradžia Ketvirtis Apimtis Vnt. BVPŽ (pagrindinis) Pirkimo būdas Pirkimo rūšis Paslaugų rūšis Sutarties pabaiga Sutarties trukmė (mėn.) Per CVP IS Komentarai
1. Toneriai. kompiuterių dalys 2014.01.01 I,II,III,IV 30237300-2 15 2 12 0 Perkama pagal poreikį
2. Elektros prekės 2014.01.01 I,II,III,IV 31500000-1 15 2 12 0 Perkama pagal poreikį
3. Gaisrų gesinimo įrenginių patikra 2014.05.01 I 50413200-5 15 3 12 0
4. Valikliai, skalbikliai 2014.01.01 I,II,III,IV 39800000-0 15 2 12 0 Perkama pagal poreikį
5. Svarstyklių ir termometrų patikra 2014.02.01 I 50433000-9 15 2 12 0 Perkama pagal poreikį
6. Tualetinis popierius,popieriniai rankšluosčiai 2014.01.01 I,II,III,IV 33760000-5 15 2 12 0 Perkama pagal poreikį
7. Kopijavimo popierius 2014.01.01 I,II,III,IV 30197630-1 15 2 12 0 Perkama pagal poreikį
8. Dažai 2014.01.01 I,III 44800000-8 15 2 12 0 Perkama pagal poreikį
9. Apskaitos knygos, įv.žunalai,kanc. prekės 2014.04,01 I,III 22800000-8 15 2 12 0 Perkama pagal poreikį
10. Lauko baldai 2014.04 01 II 39600000-2 15 2 12 0 Perkama pagal poreikį
11. Indai virtuvei(puodai, arbatinukai) 2014.04.01 II 55000000-0 15 2 12 0 Perkama pagal poreikį
I2. Tekstilės dirbiniai 2014. 04.01 II,III 39500000-7 15 2 12 0 Perkama pagal poreikį
13. Kadastriniai pastatų matavimai 2014.03.01 I 45000000-7 15 1 12 0
14. Medikamentai 2014.01.01 1 33600000-6 15 2 12 0 Perkama pagal poreikį
15. Šilumos punkto modernizavimas 2014.06.01 III Iki 30,00 tūkst.Lt. 50720000-8 15 1 12 1 Perkama per CVP IS
16. Ūkinės, statybinės prekės 2014.06.01 II,III,IV 44100000-1 15 2 12 0 Perkama pagal poreikį
17. Spaudiniai, knygos 2014.01.01 I;III 22100000-1 15 2 12 0 Perkama pagal poreikį
18. Baldai vaikams (kėdutės) 2014. 09.01 III 39161000-1 15 2 12 0 Perkama pagal poreikį
19. Sporto prekės 2014.10.01 IV 92000000-1 15 2 12 0 Perkama pagal poreikį
20. Buhalterinės programos “ Progra” atnaujinimas, pakeitimai ir nuolatinė priežiūra 2014.02 01 I 72260000-5 15 3 12 0
21. Kvalifikacijos kėlimas 2014.01.01 I,II,III,IV 80000000-4 15 3 12 0 Perkama pagal poreikį
22. Gyvulinės kilmės produktai, mėsa, mėsos gaminiai 2014-12-31 IV 85630,0 15100000-9 15 2 12 1 Perkama per CVP IS
23. Žuvis, žuvies file ir kiti panašūs produktai 2014-12-31 IV 11900,0 15220000-6 15 2 12 1 Perkama per CVP IS
24. Vaisiai, daržovės ir kiti panašūs produktai 2014-12-31 IV 83168,0 15300000-1 15 2 12 1 Perkama per CVP IS
25. Augaliniai ir gyvuliniai riebalai, aliejus 2014-12-31 IV 6050,00 15400000-2 15 2 12 1 Perkama per CVP IS
26.

Pieno produktai

2014-12-31 IV 75129,0 15500000-3 15 2 12 1 Perkama per CVP IS
27. Grūdų malimo produktai, krakmolas ir jo gaminiai 2014-12-31 IV 19594,2 15600000-4 15 2 12 1 Perkama per CVP IS
28. Įvairūs maisto produktai 2014-12-31 IV 19544,7 15800000-6 15 2 12 1 Perkama per CVP IS
29. Duonos ir pyrago gaminiai 2014-12-31 IV 12371,6 15810000-9 15 2 12 1 Perkama per CVP IS
Sudarė: direktorės pavaduotoja ūkiui Danutė Grigonienė