Direktorė
DALIA SINKEVIČIENĖ

Telefono nr.: 73 16 94
El. paštas: spindulelis_kaunas@hotmail.com

Išsilavinimas: Aukštasis

Kvalifikacija:
Nuo 1996 įgyta specialaus pedagogo (auklėtojo) eksperto kvalifikacija.
II-oji vadybinė kvalifikacijos kategorija

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, pavadinimas ir tipas:
Vyriausiosios pedagogų atestacijos komisija; Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

Darbo patirtis:
1989 – 1990 Direktorė (vedėja), Lopšelis – darželis Nr. 55.
1985 – 1989 Auklėtoja, Kauno neprigirdinčiųjų internatinė mokykla.
1971 – 1985 Vyr. laborantė, dėstytoja, Lietuvos valstybinis kūno kultūros institutas Medicinos – sporto medicinos katedra.
1969 – 1971 Irklavimo trenerė-dėstytoja, VLSD Darbo Rezervai Lietuvos respublikinė Tarnyba
1967 – 1971 Fizinio auklėjimo dėstytoja, Lietuvos Valstybinis kūno kultūros institutas

Organizaciniai gebėjimai ir kompetencijos:
Įstaigos teigiamo mikroklimato kūrimas.
Bendruomenės įtraukimas į įstaigos įvaizdžio kūrimą.
Savivaldos institucijų įtraukimas į įstaigos veiklos gerinimą.

Priėmimo valandos:
Pirmadieniais 9.00 – 12.00 val.
Trečiadieniais 14.00 – 17.00 val.