Atnaujinta lopšelio-darželio „Spindulėlis“ ikimokyklinio ugdymo programa – atsisiųsti.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas – atsisiųsti.