Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ darbo tarybą sudaro 3 nariai:

Darbo tarybos pirmininkas – Dovilė Velmunskė

Sekretorius – Sonata Čaikienė

Narys – Elena Jakelaitienė

Darbo tarybos kontaktai: tel. 8 37 731694, el. paštas: spindulelisdt@gmail.com

Darbo tarybos reglamentas (pdf)