„GERIDARBAI.LT“ FINANSAVIMO PROJEKTAS

Sudaryta darbo grupė parengė projektą „Noriu pažinti pasaulį kitaip“ ir pateikė jį projektų finansavimo konkursui. Projekto aktualumas. Iš 160 Kauno lopšelyje – darželyje „Spindulėlis“ ugdomų vaikų daugiau kaip 30 proc. turi specialiusoius poreikius. Vieni jų lanko specialiąsias, kiti integruojami į bendrojo ugdymo grupes. Specialiosiose grupėse daug vaikų, turinčių kompleksinę negalią, vaikų cerebrinį paralyžių. Labai sunkią […]

Read more
MOKYKLOS PAŽANGOS PROJEKTAS

Sudaryta darbo grupė parengė Mokyklos pažangos finansavimo projektą ir pateikė jį vertinimui. Pagrindinė mūsų projekto idėja – gerinti ugdymo kokybę modernizuojant ugdymo(si) aplinkas, akcentuojant vaikų sveikatos (fizinės ir psichinės) ugdymą, specialiųjų poreikių vaikų integraciją bei tėvų ir pedagogų mokymą. Projekto tikslai: üPedagogų tikslingas mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. üTėvų mokymas ir konsultavimas. üKomandinio darbo dermė siekiant […]

Read more
INTERAKTYVIOS LENTOS ĮSIGIJIMO FINANSAVIMO PROJEKTAS

            Sudaryta darbo grupė, kuri parengė interaktyvios lentos įsigijimo projektą. Projektas pristatytas „Kauno Tauro LIONS“ klubui su prašymu šį projektą finansuoti. Interaktyvi lenta – patogi tradicinės baltos lentos, kompiuterinio projektoriaus ir pelės savybių kombinacija. Didžiausias šios lentos privalumas – informacijos vizualumas. Vaikams patinka piešti, rašyti, žaisti su lenta, žiūrėti vaizdus joje, vaikai geriau mato, kas […]

Read more
TARPTAUTINĖ PROGRAMA „ZIPIO DRAUGAI“
zipio-draugai

     Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5-7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.             Programa moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su […]

Read more
PASAKYK PASAULIUI LABAS“ – „SAY HELLO TO THE WORLD“
pasakyk-pasauliui-labas

     „Say Hello to the World“ ( http://www.sayhellototheworld.eu/en/) yra tarptautinis projektas, kuris jungia vaikų darželiuose ir mokyklose video tinklą, kur jie galėtų pamatyti vienas kitą gyvai ir sužinoti savo pirmuosius užsienio kalbos žodžius. Daug dėmesio skiriama mokymui apie įvairias kultūras, tradicijas ir gyvenseną. Vaikai gali parodyti vieni kitiems kaip jie žaidžia, kokias dainas jie […]

Read more
Projektas lopšelio-darželio „Spindulėlis“ modernizavimas

Kauno lopšelis-darželis ,,Spindulėlis“ baigė įgyvendinti projektą ,,Kauno lopšelio-darželio ,,Spindulėlis“ modernizavimas (toliau Projektas) pagal 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto ,,Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ įgyvendinimo VP3-2.2-ŠMM-06-R priemonės ,,Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“, projekto finansavimas yra Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto […]

Read more
Sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos takučiu“

Kauno lopšelio – darželio „Spindulėlis“ pedagogai ir specialistai parengė sveikatos stiprinimo programą „SVEIKATOS TAKUČIU“  Įvertinęs šią programą, Valstybinis aplinkos sveikatos centras prie LR Sveikatos ministerijos pripažino mūsų įstaigą sveikatą stiprinančia mokykla.  Kauno lopšelis – darželis „Spindulėlis“ siekia būti ugdymo įstaiga, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas vaikų, turinčių judesio ir padėties bei kompleksinius sutrikimus, ugdymui(si), visapusiškam lavinimui(-si) […]

Read more
Ankstyvosios prevencijos programa

Kauno lopšelio – darželio „Spindulėlis“ ankstyvosios prevencijos programos turinys: Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija (vaistai, buitinė chemija, tabakas, alkoholis) Traumų  prevencija (saugus elgesys namuose, kieme, gatvėje, rasti daiktai) Prievartos prevencija (nepažįstami žmonės, smurtas, patyčios, grasinimai) Ligų prevencija (sveikatos saugojimas, kūno pažinimas, sveika mityba, fizinis aktyvumas) Tikslas – suteikti vaikams žinių apie sveiką gyvenimo būdą, ugdyti […]

Read more