Svečiai: Kauno Tauro „LIONS“ klubo nariai
DSC02022

      Kauno Tauro „LIONS“ klubo nariai, suprasdami, kad interaktyvios technologijos padeda sukurti aplinką, kurioje vaikai gali ugdytis veikdami, bei leidžia vizualizuoti, įgarsinti, pritaikyti ugdomąją medžiagą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, nupirko ir padovanojo Kauno lopšeliui-darželiui „Spindulėlis“ interaktyviąją lentą su projektoriumi ir kompiuteriu. 2014 m. lapkričio 20 d. Kauno Tauro „LIONS“ klubo vyrai lankėsi įstaigoje […]

Read more
Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo bendrojoje programoje daug dėmesio skiriama būsimo mokinio pasirengimui mokytis: socialinei, sveikatos, pažinimo, komunikavimo, meninei kompetencijoms ugdyti. Tikimasi, kad atnaujinta Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa padės pedagogams, tėvams, ugdymo įstaigoms lanksčiau taikyti ugdymo turinį skirtingų poreikių ir išgalių vaikams. Rengiant Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą siekta maksimalios dermės tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų. Atnaujintas priešmokyklinio ugdymo turinys įstaigoje diegiamas nuo […]

Read more
Kasmetinės šventės

RUGSĖJO mėn. – RUGSĖJO 1-OSIOS šventė. SPALIO mėn. – RUDENĖLIO šventė. ,,PSICHIKOS SVEIKATOS“ dienos paminėjimas. LAPKRIČIO mėn. – ADVENTO VAKARONĖ. GRUODŽIO mėn. – KALĖDŲ šventė. VASARIO mėn. – UŽGAVĖNIŲ šventė ir VASARIO 16-OSIOS – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS paminėjimas. KOVO mėn. – Akcijos ,,GERUMO DIENA“ ir ,,SAVAITĖ BE PATYČIŲ“;  KAZIUKO MUGĖ. BALANDŽIO mėn. – VELYKŲ šventė. GEGUŽĖS […]

Read more
Lopšelio darželio „Spindulėlis“ socialiniai partneriai:

Kauno technologijų universitetas, socialinių mokslų fakultetas; Lietuvos sporto universitetas; Lietuvos medicinos studentų asociacija; Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studentų mokslinė draugija; Kauno kolegijos J. Vienožinskio metų fakulteto ikimokyklinio ugdymo katedra; Kauno Tauro „LIONS“ klubas; Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras; Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras; Kauno K. Griniaus progimnazija; Eigulių seniūnija; Programos „Zipio […]

Read more
Susipažinkime su vaiku darželiu „Laumžirgis“

Informacija ruošiama. You’ve already been there… Joomla! is a great content management system. In fact it’s considered one of the best in the world. But the default article system in Joomla! is so spartan! Just a title, your content body and that’s it. This is where K2 comes in. K2 was built as a complete […]

Read more