Lopšelio darželio "Spindulėlis" socialiniai partneriai:

 • Kauno technologijų universitetas, socialinių mokslų fakultetas;
 • Lietuvos sporto universitetas;
 • Lietuvos medicinos studentų asociacija;
 • Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studentų mokslinė draugija;
 • Kauno kolegijos J. Vienožinskio metų fakulteto ikimokyklinio ugdymo katedra;
 • Kauno Tauro "LIONS" klubas;
 • Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras;
 • Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras;
 • Kauno K. Griniaus progimnazija;
 • Eigulių seniūnija;
 • Programos "Zipio draugai" vykdytojas Lietuvoje viešoji įstaiga "Vaiko labui";
 • Kauno pedagogų kvalifikacijos centras;
 • Kauno pedagoginė - psichologinė tarnyba;
 • Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis "Spindulėlis";
 • Anykščių vaikų lopšelis-darželis "Spindulėlis";
 • Vilniaus lopšelis-darželis "Spindulėlis";
 • Vaiko gerovės centras "Pastogė";
 • Kauno miesto socialinių paslaugų centras.