Kauno lopšelis – darželis „SPINDULĖLIS“

 

Įstaigoje ugdomi vaikai nuo 1,5 iki 7 metų.

Lopšelyje-darželyje įsteigtos 148 vaikų vietos grupėse. Yra 10 grupių:

 • 3 specialiosios grupės vaikams, turintiems judesio ir padėties bei kompleksinių sutrikimų;
 • 2 ankstyvojo ugdymo (lopšelio) grupės;
 • 3 bendrojo ugdymo (darželio) grupės su integruotais specialiųjų poreikių vaikais;
 • 2 priešmokyklinio ugdymo grupės.

Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“ yra biudžetinė bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaiga su integruotais specialiųjų poreikių vaikais, specialiosiomis bei priešmokyklinio ugdymo grupėmis. Įstaiga savo veiklą vykdo pagal įstaigos bei adaptuotas ir priešmokyklinio ugdymo programas.
Ugdomoji kalba – lietuvių.

Darželio „Spindulėlis“ veikla grindžiama vadovaujantis LR Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Vaiko gerovės valstybės strategija, patvirtinta LR Vyriausybės 2005 m. Vasario 17 d. Nutarimu, LR Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais.

Lopšelyje-darželyje teikia pagalbą kvalifikuotų pedagogų ir specialistų komanda: grupių auklėtojos, 2 specialieji pedagogai, 2 logopedai, socialinis pedagogas, psichologas, 3 kūno kultūros pedagogai, muzikos pedagogas ir menų pedagogas.

Įstaigoje2003-2015 m. veikė specialiojo ugdymo pagalbos konsultacinis centras „Tvirtas žingsnis“, skirtas miesto vaikams, turintiems judesio ir padėties bei kompleksinių sutrikimų ir nelankantiems ikimokyklinių įstaigų.

Lopšelio-darželio grupių darbo laikas:
Ankstyvojo amžiaus grupės – 7.30 – 18.00 val. (10, 5 val.)
Bendrojo ugdymo grupės – 7.30 – 18.00 val. (10,5 val.)
Viena priešmokyklinio ugdymo grupė – 7.30 – 18.00 val. (10.5 val.)
Viena specialioji, viena bendrojo ugdymo ir viena priešmokyklinio ugdymo grupė – 7.00 – 19. 00 val. (12 val.)
Dvi specialiosios grupės – 7.30 – 18.00 val. (10.5 val.)

 


VAIKŲ PRIĖMIMAS:

Į lopšelio-darželio „Spindulėlis“ SPECIALIĄSIAS GRUPES priimami 1,5-6 m. vaikai, TURINTYS JUDESIO ir PADĖTIES bei KOMPLEKSINIŲ SUTRIKIMŲ.

Šiems vaikams teikia pagalbą kvalifikuota specialistų komanda:

 • Kūno kultūros pedagogai;
 • Specialieji pedagogai;
 • Logopedai;
 • Socialinis pedagogas;
 • Psichologas;
 • Muzikos pedagogas;
 • Meno pedagogas.

Lopšelio – darželio „SPINDULĖLIS“

VIZIJA
Tapti atvira, nuolat tobulėjančia ir skleidžiančia gerąją patirtį mieste ir respublikoje, ikimokyklinio ugdymo institucija. Būti ugdymo įstaiga, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas vaikų, turinčių judesio ir padėties bei kompleksinius sutrikimus, ugdymui (-si), visapusiškam lavinimui (-si) ir tolesnei socializacijai.

MISIJA
Įstaigoje stengiamasi, kad organizuojama vaikų veikla atitiktų jų poreikius ir galimybes, skatintų vaikų su judesio ir padėties bei kompleksiniais sutrikimais savarankiškumą ir autonomiškumą.