Direktorė: Dalia Sinkevičienė
Tel.: (8-37) 73 16 94
El. paštas: 
spindulelis_kaunas@hotmail.com
Priėmimo laikas:
Pirmadieniais: 9.00 – 12.00 val.
Trečiadieniais: 14.00 – 17.00 val.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui: Laima Alšauskienė
Tel.: (8-37) 73 16 94
El. paštas: 
spindulelis_kaunas@hotmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui: Danutė Grigonienė
Tel.: (8-37) 73 46 68
El. paštas: 
spindulelis_kaunas@hotmail.com

Raštvedė: Dovilė Velmunskė
Tel.: (8-37) 73 16 94
El. paštas: 
spindulelis_kaunas@hotmail.com

Asmuo, atsakingas už vaikų priėmimą: Laima Alšauskienė
Tel.: (8-37) 73 16 94
El. paštas: 
spindulelis_kaunas@hotmail.com