Sudaryta darbo grupė, kuri parengė interaktyvios lentos įsigijimo projektą. Projektas pristatytas „Kauno Tauro LIONS“ klubui su prašymu šį projektą finansuoti.

Interaktyvi lenta – patogi tradicinės baltos lentos, kompiuterinio projektoriaus ir pelės savybių kombinacija. Didžiausias šios lentos privalumas – informacijos vizualumas. Vaikams patinka piešti, rašyti, žaisti su lenta, žiūrėti vaizdus joje, vaikai geriau mato, kas parašyta lentoje, vaikus paprasčiau sudominti, jie gauna daugiau informacijos, lengviau supranta ugdymo medžiagą.

Interaktyvi lenta:

üDidelė – specialiųjų poreikių turintys mokiniai dažnai susidomi spalvingais, dideliais vaizdais.

üPritaikoma – galima keisti, koreguoti parengtą medžiagą, kurti „realiu“ laiku.

üInteraktyvi – funkcija  „paimk  ir  tempk“  specialiųjų  poreikių  mokiniams  suteikia  naujų galimybių valdyti kompiuterį.

üPaprasta – nesudėtingas interaktyvios lentos valdymas.

Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo(si) ypatumai:

üŠiandien švietimo strategai akcentuoja veiksmingesnį specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymą, bendravimo ir bendradarbiavimo kokybę atitinkančią neįprastus ypatingo vaiko poreikius.

üSpecialiųjų poreikių mokinių ugdymo kokybės galima siekti išplečiant ugdytojo didaktinių metodų arsenalą, diegiant interaktyvias lentas į ugdymo(si) procesą.