Sudaryta darbo grupė parengė projektą „Noriu pažinti pasaulį kitaip“ ir pateikė jį projektų finansavimo konkursui.

Projekto aktualumas. Iš 160 Kauno lopšelyje – darželyje „Spindulėlis“ ugdomų vaikų daugiau kaip 30 proc. turi specialiusoius poreikius. Vieni jų lanko specialiąsias, kiti integruojami į bendrojo ugdymo grupes. Specialiosiose grupėse daug vaikų, turinčių kompleksinę negalią, vaikų cerebrinį paralyžių. Labai sunkią negalią turintiems vaikams tinkamiausia ugdymo forma – sensorinė terapija. Reikalinga patalpa, skatinanti lytėjimo, regos, garso, kvapo ir judėjimo pojūčius bei intelektinės veiklos poreikį, kur neįgalūs vaikai turėtų galimybę lavinti motorinius įgūdžius, stiprinti erdvės suvokimą, savivoką, išreikšti negatyvius ir pozityvius išgyvenimus, labiau juos suvokti, lavinti kalbinę raišką. Per palankią aplinką skatinamas vaiko pasitikėjimas ir atsipalaidavimas. Kasdieniame vaikų gyvenime tokia aplinkos dalis ne tik skatintų visų pojūčių stimuliaciją, bet ir nuramintų, atpalaiduotų.

Grupės ar miegamojo kampelyje sukurti multisensorinę erdvę galėtų ir keletas priemonių: šviečiantys pluoštai, kurie užtikrina vaizdinę ir lytėjimo stimuliaciją, pritraukia dėmesį, tinka vaikams su regėjimo sutrikimais; šviesos lenta; manipuliacijų sienelė; sensoriniai kilimėliai, kamuoliai, minkštos figūros; sensoriniai sėdmaišiai; muzikos ir šviesų įrenginys; aromaterapijos įrenginys; ergoterapijos priemonės. Tai ne tik praskaidrintų šių vaikų kasdienybę, bet ir ugdytų bei gydytų.