DSC02022

DSC02022      Kauno Tauro „LIONS“ klubo nariai, suprasdami, kad interaktyvios technologijos padeda sukurti aplinką, kurioje vaikai gali ugdytis veikdami, bei leidžia vizualizuoti, įgarsinti, pritaikyti ugdomąją medžiagą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, nupirko ir padovanojo Kauno lopšeliui-darželiui „Spindulėlis“ interaktyviąją lentą su projektoriumi ir kompiuteriu. 2014 m. lapkričio 20 d. Kauno Tauro „LIONS“ klubo vyrai lankėsi įstaigoje ir patys galėjo prisiliesti prie įgyvendintos pedagogų svajonės, kartu su vaikais išbandydami šios lentos galimybes. Pagrindinis lionizmo principas ir šūkis – „Mes tarnaujame!“. Iniciatyvūs ir ambicingi vyrai tiki, kad savo jėgomis, idėjomis ir, ypač, darbais gali padėti tiems, kuriems reikia pagalbos, bei sėkmingai prisidėti prie sveikatos apsaugos, švietimo, kultūros vertybių puoselėjimo, savimonės ar pilietinio ugdymo skatinimo. 

 

2014 – 2015 m.m. priešmokyklinės „Zuikučių“ grupės vaikai dalyvauja tarptautiniame projekte „Say hello to the world!“ – „Pasakyk pasauliui labas!“

2014 – 2015 m.m. įstaiga dalyvauja tarptautinėje socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai