Apie darželį trumpai

Kauno lopšelis - darželis "Spindulėlis" yra biudžetinė bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaiga su integruotais specialiųjų poreikių vaikais, specialiosiomis bei priešmokyklinio ugdymo grupėmis. Įstaiga savo veiklą vykdo pagal įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo programą. Rekomenduojant Kauno pedagoginei psichologinei tarnybai šios programos gali būti individualizuojamos arba pritaikomos pagal vaiko poreikius ir galimybes.

daugiau apie lopšelį-darželį

Naujienos!

2014 m. lapkričio 19 d. 9.30 val. sferinis kinas "Užburtasis rifas"

2014 m. lapkričio 20 d. 10 val. priešmokyklinės grupės vaikų komanda dalyvauja baigiamajame projekto "Medučio kelionė į Kauną" renginyje Kauno l/d "Daigelis"

2014 m. lapkričio 21 d. 11 val. įstaigos pedagogų komanda ves KPKC seminarą "Informacinių technologijų panaudojimas specialiųjų poreikių vaikų ugdymui(si)"

2014 m. lapkričio 27 d. 10 val. prevencinis renginys, skirtas Draugo dienai paminėti, "Draugiškas darželis". Dalyvauja "Spindulėlio", "Spindulio", "Eglutės" ir "Svirnelio" darželių vaikų komandos

2014 m. lapkričio 28 d. 10.00 val. įstaigos ugdytiniai dalyvauja specialiųjų poreikių vaikų meninės raiškos projekto "Šaltas vėjas draugystei nebaisus" baigiamajame renginyje Kauno l/d "Gandriukas"

 2014 - 2015 m.m. priešmokyklinės "Zuikučių" grupės vaikai dalyvauja tarptautiniame projekte "Say hello to the world!" - "Pasakyk pasauliui labas!"

2014 - 2015 m.m. įstaiga dalyvauja tarptautinėje socialinių įgūdžių ugdymo programoje "Zipio draugai". Lapkričio mėnesio tema - "Bendravimas"