Lopšelis-darželis
Veikia visų ugdymo pakopų grupės: lopšelio ( nuo 1,5 metų), darželio (nuo 3 metų) ir priešmokyklinės (nuo 6 metų).
Specialiųjų poreikių vaikų udymas
Veikia specialiosios grupės vaikams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai ugdomi integruotai bendrojo ugdymo grupėse. Ugdymosi aplinkos pritaikytos neįgaliųjų poreikiams. Specialistų komanda.

Naujienos

Skaityti naujienas

Mūsų kontaktai:

Adresas: Kalniečių g. 245A, Kaunas Lt-49339
    Juridinio asmens kodas: 191642916
Tel.: (8-37) 73 16 94; (8-37) 73 17 49
    Faksas: (8-37) 73 16 94
E. paštas: spindulelis_kaunas@hotmail.com