Lopšelis-darželis
Veikia visų ugdymo pakopų grupės: lopšelio ( nuo 1,5 metų), darželio (nuo 3 metų) ir priešmokyklinės (nuo 6 metų).
Specialiųjų poreikių vaikų udymas
Veikia specialiosios grupės vaikams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai ugdomi integruotai bendrojo ugdymo grupėse. Ugdymosi aplinkos pritaikytos neįgaliųjų poreikiams. Specialistų komanda.
Informuojame
"Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ dalyje grupių („Saulutės“ grupėje) „nuo 2020-11-20 iki 2020-11-30“ įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas.

Dėl to nurodytu laikotarpiu mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos gydytoją."

INFORMACIJA APIE DARŽELIO DARBO TVARKĄ NUO RUGSĖJO 1 DIENOS Vadovaudamiesi LR Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (2020-06-16 Nr. V-1487; pakeitimas 2020-08-17 Nr. V-1840) ir siekdami išvengti koronaviruso plitimo įstaigoje, Prašome susipažinti su darželio darbo tvarka ir jos laikytis:
 • Vaikai negalės būti vedami į prailgintos veiklos grupes;
 • Vaikai atvedami į darželį per arčiausiai grupės esantį įėjimą;
 • Vaikus į grupę atlydi tėvai, dėvintys veido apsaugos priemones;
 • Į lopšelio grupę adaptaciniam laikotarpiui įleidžiamas vienas iš vaiko tėvų, dėvintis kaukę;
 • Vaikų temperatūra matuojama grupėje: karščiuojantys, su slogos, konjunktyvito, bėrimo, kosulio ar kitų ligų požymiais vaikai nebus priimami;
 • Rugsėjo 1-osios šventė nebus organizuojama siekiant išvengti susibūrimų;
 • Sveikatos pažyma 027a forma su odontologo žyma pateikiama skaitmeniniu pavidalu.
Iki pasimatymo!

Naujienos

Skaityti naujienas

Mūsų kontaktai:

Adresas: Kalniečių g. 245A, Kaunas Lt-49339
  Juridinio asmens kodas: 191642916
Tel.: (8-37) 73 16 94; (8-37) 73 17 49
  Faksas: (8-37) 73 16 94
E. paštas: spindulelis_kaunas@hotmail.com