Apie darželį trumpai

Kauno lopšelis - darželis "Spindulėlis" yra biudžetinė bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaiga su integruotais specialiųjų poreikių vaikais, specialiosiomis bei priešmokyklinio ugdymo grupėmis. Įstaiga savo veiklą vykdo pagal įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo programą. Rekomenduojant Kauno pedagoginei psichologinei tarnybai šios programos gali būti individualizuojamos arba pritaikomos pagal vaiko poreikius ir galimybes.

daugiau apie lopšelį-darželį

Naujienos!

DĖKOJAME Kauno Tauro "LIONS" klubui (www.lions-tauras.lt) už paramą įstaigai padovanojant interaktyviąją lentą su projektoriumi ir kompiuteriu. 2014 m. lapkričio 20 d. klubo nariai lankėsi darželyje ir patys išbandė "protingos" ugdymo priemonės privalumus. www.spindulelis.com/naujienos 

www.spindulelis.com/galerija 

2014 m. gruodžio 03 d. 10.00 val. "Viščiukų" grupės vaikai, jų tėveliai ir auklėtojos vyksta į Kauno l/d "Nežiniukas" organizuojamą renginį "Mes iškepsim pyragus, pavaišinsime draugus", skirtą Tarptautinei žmonių su negalia dienai paminėti.

2014 m. gruodžio 08 d. 10.00 val. renginys "Aš ir tu - žaiskime kartu". Dalyvauja lopšelio "Drugelių", abilitacinės "Viščiukų" ir priešmokyklinės "Zuikučių" grupių vaikai.

2014 m. gruodžio 10 d. 11.00 val. pasitarimas "Tėvų, auginančių specialiųjų poreikių vaikus, informacijos ir specialiosios pagalbos poreikis". 

2014 m. gruodžio 16-17-18 d.d. Kalėdinės šventės.

 2014 - 2015 m.m. priešmokyklinės "Zuikučių" grupės vaikai dalyvauja tarptautiniame projekte "Say hello to the world!" - "Pasakyk pasauliui labas!" (www.spindulelis.com/galerija

2014 - 2015 m.m. įstaiga dalyvauja tarptautinėje socialinių įgūdžių ugdymo programoje "Zipio draugai". Gruodžio mėnesio temos - "Bendravimas", "Tarpusavio santykiai".