Apie darželį trumpai

Kauno lopšelis - darželis "Spindulėlis" yra biudžetinė bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaiga su integruotais specialiųjų poreikių vaikais, specialiosiomis bei priešmokyklinio ugdymo grupėmis. Įstaiga savo veiklą vykdo pagal įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo programą. Rekomenduojant Kauno pedagoginei psichologinei tarnybai šios programos gali būti individualizuojamos arba pritaikomos pagal vaiko poreikius ir galimybes.

daugiau apie lopšelį-darželį

Naujienos!

DĖKOJAME Kauno Tauro "LIONS" klubui (www.lions-tauras.lt) už paramą įstaigai padovanojant interaktyviąją lentą su projektoriumi ir kompiuteriu.  www.spindulelis.com/naujienos www.spindulelis.com/galerija 

2015 m. sausio 13 d. - Laisvės gynėjų dieną - dalyvaujame visuotinėje pilietinėje akcijoje "Atmintis gyva, nes liudija" uždegdami žvakutę lange 8-8.10 val.

2015 m. sausio-kovo mėn. priešmokyklinės "Zuikučių" grupės vaikai dalyvauja Kauno l/d "Želmenėlis" organizuojamame vaikų šaškių turnyre "Baltieji pradeda..." 2015

2015 m. sausio 29 d. 10.00 val. "Bravo teatro" spektaklis vaikams "Mano svajonių katinas".

 2014 - 2015 m.m. priešmokyklinės "Zuikučių" grupės vaikai dalyvauja tarptautiniame projekte "Say hello to the world!" - "Pasakyk pasauliui labas!" (www.spindulelis.com/galerija

2014 - 2015 m.m. įstaiga dalyvauja tarptautinėje socialinių įgūdžių ugdymo programoje "Zipio draugai". Gruodžio mėnesio temos - "Bendravimas", "Tarpusavio santykiai".