Apie darželį trumpai

Kauno lopšelis - darželis "Spindulėlis" yra biudžetinė bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaiga su integruotais specialiųjų poreikių vaikais, specialiosiomis bei priešmokyklinio ugdymo grupėmis. Įstaiga savo veiklą vykdo pagal įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo programą. Rekomenduojant Kauno pedagoginei psichologinei tarnybai šios programos gali būti individualizuojamos arba pritaikomos pagal vaiko poreikius ir galimybes.

daugiau apie lopšelį-darželį

Naujienos!

2014 m. spalio 08 d. 10.30 val. Rudenėlio šventė 

2014 m. spalio 15 d. 10.30 val. spektaklis "Muzikinė kaliausės pasakėlė"

2014 m. spalio 22 d. 10.30 val. viktorina 5-6 metų vaikams apie bites, jų išvaizdą, gyvenimo būdą, jų produktus, naudą sveikatai. Įstaiga dalyvauja l/d "Daigelis" organizuojamame projekte "Medučio kelionė į Kauną"

2014 m. spalio 27 d. 10.00 val. projekto "Ypatingi vaikai" užsiėmimai "Zuikučių", "Boružėlių", "Meškučių" bei specialiųjų grupių vaikams

 2014 - 2015 m.m. priešmokyklinės "Zuikučių" grupės vaikai dalyvauja tarptautiniame projekte "Say hello to the world!" - "Pasakyk pasauliui labas!"

2014 - 2015 m.m. įstaiga dalyvauja tarptautinėje socialinių įgūdžių ugdymo programoje "Zipio draugai"